Kwaliteit

Litecad detacheert medewerkers in de olie-, gas-, (petro-)chemische en power-industrie. Betrouwbaarheid, efficiency, flexibiliteit en kwaliteit zijn hierbij de uitgangspunten. Litecad zorgt ervoor dat zijn medewerkers naast vakbekwaam, allen tevens gekwalificeerd zijn op veiligheids- en milieutechnisch terrein. Om de aanwezige kennis en ervaring op een hoog niveau te houden, zorgt Litecad regelmatig voor aanvullende vaktechnische trainingen en cursussen. Daarnaast is Litecad een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Utrecht, hetgeen betekent dat vanuit het hoofdkantoor in Hoogeveen de post HBO-opleiding Onderhoudstechnologie Plus wordt aangeboden aan Litecad-medewerkers en medewerkers van onze opdrachtgevers.

VGW&M

Het VGW&M-beleid geeft richting aan de actuele ontwikkelingen op het gebied van VGW&M en is gebaseerd op de specifieke gevaren en risico´s die voortvloeien uit de werkzaamheden. Uitgangspunt met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu is de Nederlandse wetgeving, aangevuld met eventuele project specifieke eisen. Litecad richt het algemeen ondernemingsbeleid mede op arbeidsomstandigheden en het milieu.

Litecad streeft ernaar dat bij het uitvoeren van werkzaamheden veiligheid, gezondheid en welzijn van alle medewerkers wordt gewaarborgd en schadelijke effecten aan het milieu worden geminimaliseerd. In de beleidsverklaring van Litecad staan de uitgangspunten aangegeven.

"het bij voortduring voldoen aan de eisen,
wensen en verwachtingen van opdrachtgevers"

Kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem

Voor het organiseren en implementeren van het Kwaliteitsbeleid heeft de Directie een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld, dat voldoet aan de eisen van de ISO-9001-2015 en Veiligheids Checklijst Uitzendbureau's VCU 2011/05.

Als belangrijkste eis voor de organisatie geldt dat er gestreefd dient te worden naar een zichzelf continu verbeterende organisatie en het Kwaliteitsmanagementsysteem is het mechanisme dat dit bewerkstelligt. De Directie ziet er de directe noodzaak van in dat een goed functionerend Kwaliteitsmanagementsysteem voorwaarde is voor het realiseren van alle ondernemingsdoelstellingen en zal hiertoe de nodige en vereiste mensen en middelen beschikbaar stellen.

Weten waar je mee bezig bent, daar gaat het om

Het Litecad-team, opererend voor Gasunie Zuidwending:

"Binnen ons vakgebied is veiligheid één van de pijlers waar we elke dag mee te maken hebben. Elk uur van de dag moeten we ons bewust zijn van gevaren en risico's dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Weten waar je mee bezig bent, daar gaat het om. Niet alleen vakinhoudelijk maar ook qua veiligheid. Eén van de positieve punten van Litecad is, dat wanneer door ons -de jongens in het veld- wordt aangegeven dat we bepaalde bijscholing of training nodig zijn om goed bij te kunnen blijven in ons werk, dit goed en kordaat wordt opgepakt. Daar neemt Litecad ons serieus in en daar doen ze dus niet moeilijk over."