Kwaliteitshandboek

Het Kwaliteitshandboek is van toepassing op alle hierin beschreven vormen van dienstverlening door Litecad B.V. De activiteiten van Litecad B.V. beperken zich geografisch in het algemeen tot Nederland.

Scope

De scope van het Kwaliteitsmanagementsysteem ten aanzien van de processen binnen Litecad B.V. wordt als volgt omschreven: Door de toenemende (internationale) concurrentie en wensen van de overheid en zakelijke partners heeft Litecad B.V. meer en meer de behoefte de processen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen en waar mogelijk verbetering aan te brengen. Daarnaast heeft ook het waarborgen van de veiligheid van de medewerkers op projectlocaties de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Hiertoe wenst Litecad B.V. de VGW&M aspecten in kaart te brengen en beheersbaar te maken, waardoor de risico's op ongevallen worden verkleind. Litecad B.V. is gecertificeerd voor ISO 9001:2015, VCU 2011/05 en NEN 4400-1. Litecad B.V. richt zich op het detacheren van mensen in de (petro)chemische industrie, de olie- en gaswinning en de energiesector. Deze detacheringen zijn bij voorkeur langer dan een jaar.

Ik kan eigen verantwoordelijkheid nemen en Litecad geeft mij daar vrijheid in. 

jack kuik (11)Jack Kuik: ''Inmiddels alweer heel wat jaartjes werk ik in een technische omgeving. Meer dan 10 jaar geleden ben ik in dienst gekomen van Litecad en ik heb geen moment spijt gehad. Ik heb voor diverse opdrachtgevers gewerkt op afwisselende locaties: van het Schoonebeek Olieveld tot Singapore. Inmiddels zoek ik het wat dichter bij huis. Momenteel werk ik voor Stork als Commissioning Manager op diverse locaties in het noorden van het land.  Wat ik vooral prettig vind, is dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen en Litecad mij daar vrijheid in geeft. Er zijn geen strak omlijnde regels. Litecad weet inmiddels wat ik kan en waar ze me voor in kunnen zetten”.

Toepasselijke norm

De op het Kwaliteitsmanagementsysteem toepasselijke normen zijn:

  • ISO 9001:2015
  • VCU 2011/05
  • NEN-4400-1