Milieu

Beleidsverklaring Milieu

Litecad wil haar interne bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde wijze vormgeven. Deze ambitie wordt waargemaakt door zorgvuldig om te gaan met ons milieu en de verplichting om continu te werken aan verbeteringen.

Het beleid van Litecad is gericht op de volgende mileuaspecten: 

  • Het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot met betrekking tot onze mobiliteit;
  • Het voorkomen van milieuvervuiling vanuit onze bedrijfsvoering;
  • Het intern creëren van een milieubewustzijn, zodoende dat onze milieubelasting tot het minimum wordt beperkt;
  • Het continu verbeteren van onze milieuprestaties in relatie tot de facilitaire processen binnen onze bedrijfsvoering en
  • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

De Directie stelt zich eindverantwoordelijk voor het milieubeleid.

Jaarlijks worden doelstellingen ten behoeve van het milieu opgesteld en deze worden beoordeeld en bijgesteld door de Directie.

De Directie zal zorgdragen voor voorlichting, om deze betrokkenheid te realiseren en ideeën en initiatieven van medewerkers worden dan ook gestimuleerd. 

Bedrijfsprojectweek 'Litecad in het zonnetje'

Studentebedrijfsprojectweek energiebesparingn van Windesheim hebben in het kader van de bedrijfsprojectweek de volgende opdracht uitgewerkt:  "We zijn een milieubewuste organisatie en stappen graag over op echt pure groene energie; zonne-energie. Hiertoe kunnen zonnepanelen geplaatst worden om de CO2-uitstoot te compenseren. Een bijkomend voordeel is de besparing op de energierekening. Graag laten we een groep studenten onderzoek doen naar onze mogelijkheden". Gedurende de projectweek hebben de studenten een eigen kantoor ruimte beschikbaar gekregen in het pand. Ze werden intensief begeleid door één van onze eigen medewerkers.